Home

 

Stichting PION

Welkom bij Stichting PION

 

 

PION staat voor Stichting Indische/Indonesische Organisaties Nijmegen en omstreken en heeft als doelstelling:

 

Het behartigen, ondersteunen en vertegenwoordigen van gemelde Indische Organisaties, en voorts al

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords

 

Een belangrijke actviteit is de jaarlijkse herdenking op 14 augustus van de slachtoffers uit of gerelateerd aan

Nijmegen en de regio, die zijn gevallen in de oorlog in het Verre Oosten. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats

in het stadhuis van Nijmegen.

 

 

Indië-herdenking 14 augustus

 

Dinsdag 14 augustus herdenkt de Indische gemeenschap in het Rijk van Nijmegen wederom het einde van de

Tweede Wereldoorlog in Azië. Dit jaar ligt de nadruk op de gevolgen van de Japanse bezetting voor zowel de

Indische Nederlanders als de Indonesiërs. Dit gedeelde verleden heeft bij beide bevolkingsgroepen uiteenlopende,

diepe sporen nagelaten. De Indische schrijver Reggie Baay staat stil bij wat de bezettingsjaren en de daaropvolgende Indonesische onafhankelijkheidsstrijd voor zijn familieleden heeft betekend.

De Indonesische planoloog Ary Samsura,die aan de Radboud Universiteit is verbonden, haalt herinneringen op aan de lotgevallen van zijn verwanten in dezelfde periode en aan de wijze waarop de onafhankelijkheid in zijn moederland

wordt herdacht.

Het is de eerste keer dat een Indonesiër als spreker aan de Indië-herdenking in Nijmegen deelneemt.

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het koor ‘Kracht van een Lied’.

 

De herdenking is van 19.30-21.00

De raadzaal is open vanaf 19.00 uur. Wees er tijdig bij aangezien de zaal snel volloopt.

U gaat het stadhuis in via de Burchtstraat.

Parkeren van uw auto kan in de ondergrondse garage aan het Kelfkensbos.

 

Organisatie: Platform Indische Organisaties Nijmegen en Omgeving

Website: www.stichtingpion.nl

e-mailadres: info@stichtingpion.nl

Telefoonnummer: 06-82216878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening: 'Indische vrouw', Henk Ngantung ,1944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangesloten organisaties PION

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl