Home

 

Stichting PION

Welkom bij Stichting PION

 

 

PION staat voor Stichting Indische/Indonesische Organisaties Nijmegen en omstreken en heeft als doelstelling:

 

Het behartigen, ondersteunen en vertegenwoordigen van gemelde Indische Organisaties, en voorts al

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords

 

Een belangrijke actviteit is de jaarlijkse herdenking op 14 augustus van de slachtoffers uit of gerelateerd aan

Nijmegen en de regio, die zijn gevallen in de oorlog in het Verre Oosten. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats

in het stadhuis van Nijmegen.

 

 

Dodenherdenking 4 mei 2018 in Nijmegen

 

Op vrijdag 4 mei was PION vertegenwoordigd bij de jaarlijkse dodenherdenking op het keizer Trajanusplein in

Nijmegen. Voorafgaand vond een algemene herdenkingsbijeenkomst plaats in de Sint Stevenskerk. Vandaar trokken

de aanwezigen begeleid door de drumband Michael richting het Trajanusplein. Eerder op de avond, waren de Joodse slachtoffers apart herdacht bij het monument op de Kitty de Wijzeplaats.

Na de twee minuten stilte hebben het stadsbestuur, instellingen, organisaties en particulieren kransen of andere

eerbewijzen kunnen plaatsen. Daarna volgde het defilé langs de kransen en het verzetsmonument.

 

Stichting PION was natuurlijk ook aanwezig in de personen van voorzitter Margie Alders en Marie-José van Beers. Zij

hebben namens de Indische gemeenschap en degenen die zich met die betrokken voelen, een krans gelegd. Vanzelf-

sprekend vindt PION. Toch lijkt er vanuit het organiserend Stedelijk 4&5 Mei Comité Nijmegen niet dezelfde vanzelfsprekendheid om de doden in de oorlog in Nederlands-Indie inclusief te zien in de nationale dodenherdenking.

PION mocht aanvankelijk in een soort "restgroep" van organisaties "aanschuiven". De geschiedenis van het koninkrijk

in zijn voormalige wereldwijde uitgebreidheid wekt zo de indruk apart te worden gezien van die van het grondgebied in Europa.

Burgemeester Hubert Bruls gaf in zijn toespraak bijzondere aandacht aan de rol van kinderen als de toekomstige verantwoordelijken voor het doorgeven van de herdenking. Het zal mooi zijn wanneer hij dat volgend jaar doet

door de oorlog in Nederlands-Indië te betrekken in zijn toespraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking 2017: thema spijtoptanten

 

De 12e jaarlijkse herdenking van Indische en niet-Indische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-

Indië en andere delen van het Verre Oosten, was dit jaar op maandag 14 augustus.

De plaats was sinds 2006 het stadhuis van Nijmegen. Het eerste gedeelte vond plaats in de de raadzaal met sprekers

en muziek. Daarna ging het programma buiten verder op de Gedeputeerdenplaats. Na het spelen van de Taptoe, het

gezamenlijk zingen van het Wilhelmus werden kransen en bloemen gelegd door gemeenten, particuliere organisaties

en personen. Het defilé langs de kransen, bloemstukken en gedenkplaten eindigde traditiegetrouw met een samenzijn

in het Stadhuis, waar koffie en thee met spekkoek werden geserveerd.

 

De eerste spreker was publiciste Vilan van de Loo die als onderwerp had de Indo-Europeanen die in Indonesië waren

achtergebleven, vaak nu in kommervolle omstandigheden. Tweede spreker was Hilda Breitkopf die het over de

lotgevallen van haar ouders vertelde die pas in 1964 naar Nederland waren gekomen. Zij waren zogeheten spijtoptanten.

Indische Nederlanders die voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen. Bij nader inzien een te betreuren keus

aangezien Indonesië hen als ongewenste personen was gaan beschouwen.

De muzikale omlijsting van de herdenking werd uitgevoerd door het Salatiga Kwartet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangesloten organisaties PION

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl