Home

 

Stichting PION

Welkom bij Stichting PION

 

 

PION staat voor Stichting Indische/Indonesische Organisaties Nijmegen en omstreken en heeft als doelstelling:

 

Het behartigen, ondersteunen en vertegenwoordigen van gemelde Indische Organisaties, en voorts al

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords

 

Een belangrijke actviteit is de jaarlijkse herdenking op 14 augustus van de slachtoffers uit of gerelateerd aan

Nijmegen en de regio, die zijn gevallen in de oorlog in het Verre Oosten. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats

in het stadhuis van Nijmegen.

 

 

Bestuurslid Ine Stoltenborgh onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau

 

 

Burgemeester Marriët Mittendorff van Heumen heeft

vandaag 12 november ons bestuurslid Ine Stoltenborgh-Indorf

de onderscheiding opgespeld waarmee zij Lid van de Orde

van Oranje Nassau is geworden. Aanleiding hiervoor zijn de

inspanningen die ze jarenlang en onvermoeibaar heeft

gepleegd om aandacht te vragen voor de positie van de

Indische Nederlanders die in de jaren 1945-1965 vaak

noodgedwongen vanuit Indonesië repatrieerden naar

Nederland.

Ine Stoltenborgh was het een doorn in het oog dat de

geschiedenis en in het bijzonder het lot van Indische

Nederlanders tijdens de Japanse bezetting van Indië en in de

jaren van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd 1945-1950,

voor Nederlanders een blinde vlek was. Dat permanent vragen

om aandacht voor achtergronden en geschiedenis van de

Indische Nederlanders als integraal deel van de Nederlandse

geschiedenis, heeft zij in Nijmegen en omstreken als geen

ander gedaan. Vandaag vierde zij haar j12,5-jarig jubileum

als bestuurslid van het IndoFilmcafé. Samen met familie,

vrienden en vele geïnteresseerden deed ze dat in de juiste

sfeer door de film Buitenkampers te zien, waarin zij zelf

een duidelijk verhaal vertelt over hoe moeilijk Indische

Nederlanders het hadden die buiten de Japanse internerings-

kampen waren gebleven. Ine is een van de grondleggers van de

jaarlijkse Indische herdenking in Nijmegen op 14 augustus en

die in haar woonplaats Overasselt. Het bestuur van Stichting

PION feliciteert Ine met de welverdiende onderscheiding en

prijst zich gelukkig haar als bestuurslid te mogen hebben.

 

 

 

Herdenking 2017: thema spijtoptanten

 

De 12e jaarlijkse herdenking van Indische en niet-Indische slachtoffers

van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en andere delen

van het Verre Oosten, was dit jaar op maandag 14 augustus.

 

De plaats wa sinds 2006 het stadhuis van Nijmegen. Het eerste gedeelte

vond plaats in de de raadzaal met sprekers en muziek. Daarna ging het

programma buiten verder op de Gedeputeerdenplaats. Na het spelen

van de Taptoe, het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus werden

kransen en bloemen gelegd door gemeenten, particuliere organisaties en

personen. Het defilé langs de kransen, bloemstukken en gedenkplaten

eindigde traditiegetrouw met een samenzijn in het Stadhuis, waar koffie

en thee met spekkoek werden geserveerd.

 

De eerste spreker was publiciste Vilan van de Loo die als onderwerp

had de Indo-Europeanen die in Indonesië waren achtergebleven, vaak nu in

kommervolle omstandigheden. Tweede spreker was Hilda Breitkopf die

het over de lotgevallen van haar ouders vertelde die pas in 1964

naar Nederland waren gekomen. Zij waren zogeheten spijtoptanten. Indische

Nederlanders die voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen. Bij nader

inzien een te betreuren keus aangezien Indonesië hen als ongewenste personen

was gaan beschouwen.

De muzikale omlijsting van de herdenking werd uitgevoerd door het

Salatiga Kwartet.

 

Tekening hiernaast: Eppo Doeve (1907 - 1981). Met dank aan Elsevier Weekblad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangesloten organisaties PION

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl