.
 
P.I.O.N. 

Herdenking en onthulling monument

14 Augustus 2007


 

 

14 augustus 2007 was Indisch Nijmegen, samen met de Nijmeegse Veteranen en vele belangstellenden van harte welkom bij de herdenking van allen die in het voormalige Nederlands IndiŽ geleden hebben. Locoburgemeester Paul Depla opende de deuren van de raadszaal van het gemeentehuis in Nijmegen en voerde onder anderen het woord.

 

De Nijmeegse veteranen, die ook in 2006 bij de herdenking aanwezig waren, en de burgemeester hebben gevraagd samen met ons aan de herdenking te mogen deelnemen. Omdat onze herdenking nadrukkelijk alle mensen betreft die in Nederlands IndiŽ geleden hebben, heeft het bestuur van Pion dit graag ingewilligd.


Toespraak Dhr. Jo van Son, voorzitter van de Nijmeegse IndiŽ veteranen

 

Het Nijmeegse Colourful City koor verzorgde de muzikale intermezzo's

Eťn van de prachtige zangeressen draagt een gedicht voor

 

 

Ook de jongste generatie draagt voor: 

 

 

14 augustus 2007 werd een bijzondere herdenking omdat in de Gedeputeerdenpoord van het stadhuis een Indisch monument werd onthuld dat gemaakt is door Joyce Bloem. Eindelijk zal voor altijd een gedenksteen de betekenis van het menselijk lijden tijdens de tweede wereldoorlog ťn de Bersiaptijd levend houden. Het gedenkteken in de vorm van een tekst is door PION aan de gemeente Nijmegen aangeboden. De gemeente plaatst de steen met tekst in het hart van de stad: het gemeentehuis. 


Joyce Bloem en loco burgemeester Paul Depla

 

 

 

 

N